Slamtömning - Vivab.info

Slamtömning

VIVAB har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Uppdraget utförs av Petterssons Miljöåkeri som sköter all tömning av slamavskiljare och slutna tankar.

Fastighets ägarens skyldigheter

Du som fastighetsägare har en skyldighet att se till att tillfartsvägen, slambilens uppställningsplats och ytan runt din brunn möjliggör en säker tömning.


Att förbereda inför tömning

Märk ut din brunn

Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig. Märk därför upp din slamavskiljare/slutna tank så att den lätt hittas. Fäst gärna aviseringslappen på en stagkäpp eller liknande som du placerar intill brunnen. För minireningsverk ska det finnas tömningsinstruktioner tillgängliga, exempelvis på insidan av locket.

Gör vägen tillgänglig för slambil och slang

Slamavskiljaren/tanken ska vara lättillgänglig. Vägen fram ska vara körbar och halkbekämpad vid halt väglag. Den ska vara minst 3,5 m bred och ha fri höjd på 4,0m.  Det ska finnas vändmöjligheter så att slambilen inte behöver backa (annat
än kortare sträcka vid vändning). Tillfartsvägen ska ha bärighet för tunga fordon. En slambil kan väga upp till 26 ton.
Se även till att vägen för slangen är fri från hinder såsom staket, murar och planteringar, då slangen rör sig under arbetet. Buskar och sly runt brunnen ska också tas bort så att man man arbeta fritt runt den.

Inga tunga lock

Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas. Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta med en täckskiva eller liknande. Byt gärna ut ditt tunga lock till ett lättare och barnsäkert, till exempel i plast, glasfiber eller plåt.

Har du sluten tank eller slamavskiljare?


Sluten tank
Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Tänk på att se över din tank så att larm­anordningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kontakta VIVAB:s kundtjänst för beställning av slam­tömning.

Slamavskiljare
Slamavskiljare ska tömmas minst en gång/år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan hämtningen utförs.

Kontakt

För bokning, ombokning eller uppehåll i tömning samt fakturafrågor, kontakta
VIVAB:s kundtjänst
vivab@vivab.info 0757-27 40 00

För specifika frågor om din slamtömning eller vid akut tömning efter VIVAB:s öppettider, kontakta
Petterssons Miljöåkeri
info@petterssonsmiljo.se 035-260 42 00

För dispens eller förlängd tömningsintervall, kontakta
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Falkenberg miljo.halsa@falkenberg.se 0346- 88 60 00
Varberg mhn@varberg.se 0340- 882 66

Läs mer om slamtömning