Slamtömning - Vivab.info

Slamtömning

VIVAB har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Uppdraget utförs av Petterssons Miljöåkeri som sköter all hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Inför slamtömning, förbered på detta sätt:

  • Gör din slamavskiljare/slutna tank synlig genom att märka upp den med aviseringslappen fäst på en käpp eller liknande.
  • Slamavskiljare/tankar ska vara lättillgängliga.
  • Se till att vägen fram till slamavskiljare/tank är körbar (och halkbekämpad vid halt väglag). Vägen ska vara minst 3,5 m bred och minst 4 m fri höjd.
  • Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta med en täckskiva eller liknande. Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas.
Observera! Om vi inte har kunnat tömma din tank på grund av dålig märkning eller framkomlighet utgår en framkörningsavgift enligt gällande taxa. Om entreprenören behöver använda mer än 20 meter slang betalas avgift enligt gällande taxa.

Du som har sluten tank

Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Tänk på att se över din tank så att larm­anordningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kontakta VIVAB:s kundtjänst för beställning av slam­tömning.


Du som har slamavskiljare

Slamavskiljare ska tömmas minst en gång/år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan hämtningen utförs.

Kontakt

För bokning, ombokning eller uppehåll i tömning samt fakturafrågor, kontakta
VIVAB:s kundtjänst
vivab@vivab.info 0757-27 40 00

För specifika frågor om din slamtömning eller vid akut tömning efter VIVAB:s öppettider, kontakta
Petterssons Miljöåkeri
info@petterssonsmiljo.se 035-260 42 00

För dispens eller förlängd tömningsintervall, kontakta
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Falkenberg miljo.halsa@falkenberg.se 0346- 88 60 00
Varberg mhn@varberg.se 0340- 882 66

Läs mer om slamtömning