Sluta fulspola! - Vivab.info

Sluta fulspola! 

Bara kiss, bajs och toalettpapper - inget annat ska spolas ner i avloppet. På toaletten är det lätt att göra rätt, ändå hamnar mer än 130 ton skräp i våra avloppsreningsverk i Varberg och Falkenberg, varje år. Vi måste sluta fulspola! 
Här i Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopkorgar. Det leder till att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner. Förutom att orsaka avloppsutsläpp, på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet. Det orsakar i sin tur betydligt mer föroreningar i våra vatten. 

9 av 10 svenskar känner sig välinformerade om vad man får spola ner i toaletten. Trots detta spolas 10 000 ton skräp ner i toaletterna, varje år! Den största anledningen till att det slängs skräp i toaletten är för att man inte orkar göra rätt. 

Det är lätt att göra rätt! 
Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper. 
Ha alltid en papperskorg i badrummet, där slänger du allt annat! De vanligaste fulspolningarna:

Att "fulspola" innebär att man spolar ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Det här är de vanligaste fulspolningarna i Sverige:
  • Snus
  • Tops
  • Mensskydd
  • Våtservetter
  • Miljöfarliga kemiska ämnen (målarfärg tex)
  • Bomullstussar

Spola inte ner hår!

Hår som spolas ner i avloppet:
- snor in sig i pumpstationer och reningsverk och orsakar stopp
- fastnar i ledningarnas ojämnheter och drar till sig andra föremål och bildar stora proppar
- bildar klumpar tillsammans med fett som fastnar i ledningarna
Tips! Använd pedalhink i badrummet.

Världstoalettdagen 19 november

Varje år den 19 november infaller Världstoalettdagen, en årlig FN-dag som uppmärksammar att 2.5 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till toalett. Läs mer om Världstoalettdagen och om hur lätt det är att spola rätt på Svenskt Vatten.
Läs mer

Farligt avfall

Det är viktigt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt för att inte skada vår miljö.
Mer om farligt avfall