Sponsring och samarbeten

VIVAB:s samarbeten inom sponsring ska bidra till att skapa en förenklad miljösmart vardag för invånare och kunder i Falkenberg och Varberg.
VIVAB samarbetar i huvudsak med lokala aktörer, i Falkenberg och Varberg, som bedriver en samhällsnyttig verksamhet. VIVAB:s utgångspunkt är att vi sponsrar med våra egna produkter och tjänster.

Den som söker sponsring ska kunna visa ett eget pågående miljöarbete. Målgruppen för samarbetet ska vara invånare eller kunder i Varberg och Falkenberg eller andra aktörer inom vatten-, avlopps- eller avfallsbranschen. Läs VIVAB:s riktlinjer för sponsring.  

Inkomna ansökningar behandlas två gånger om året – 30 april inför sommarhalvåret och 30 september inför vinterhalvåret. Vi behandlar ansökningarna och återkopplar inom en vecka efter att ansökningstiden gått ut.

Namn* (Organisation
Adress
Kontaktperson*
Telefon*
E-postadress*
Beskriv ert miljöarbete*
Samarbetet avser* leverans av dricksvatten

hantering av avfall
Beskriv önskat samarbete*
(båda parternas prestationer)
Bifoga ett dokument (valfritt)
Samtycke*  Personuppgifter i detta formulär behandlas enligt gällande dataskyddsförordning. Genom att fylla i och skicka in detta formulär medger du att informationen får lagras i våra register för att vi ska kunna tillhandahålla den beställda tjänsten. Här kan du läsa VIVAB:s personuppgiftspolicy
* Obligatoriska fält
Läs VIVAB:s riktlinjer för sponsring