VA-projekt Stämmet - Vivab.info

VA-utbyggnad Stämmet

Projektet ska möjliggöra utbyggnad av vatten och avlopp för cirka 100 befintliga fastigheter samt tillgodose VA-försörjningen för framtida exploateringar i närområdet.

Etapp C-E

Hur påverkas jag?

Under arbetstiden kommer området vara trafikerat av byggtrafik och ha begränsad framkomlighet. Trafikomläggningar kommer att ske på området genom tydlig skyltning. Trafiken leds om via en tillfällig väg som anläggs i december 2018 öster som går öster om Stämmet. I korta perioder kan infarter till fastigheter vara avstängda på grund av arbeten i vägen. Fastighetsägare kommer att bli informerade om avstängda infarter i tid.


Tidsplan
Tidsplanen är preliminär och revideras löpande.
Etablering på området: november 2018 - Klar
Etapp 1: December 2018 - December 2019 - Klar
Etapp 2: April 2019 - November 2019  - Klar
Etapp 3: September 2019 - April 2020 - Klar
Etapp 4: Augusti 2019 - September 2019 - Klar
Dagvattendamm med tillhörande ledningar: April 2020 - Juni 2020
Möjlighet att ansluta till kommunalt VA: Tidigast Juni 2020 (beror på provkörning av anläggningar och diverse kontroller).


Etapp F
Etapp F delas in i två etapper, F1 och F2. I F1 ingår förläggning av ledningar i gatan. I Etapp F2 ingår två dammanläggningar, pumpstation och utloppsledning för dagvatten. Etapp F1 är aktuellt för ledningsförläggning under maj 2020.

Vår entreprenör har markerat ut var spillserviser till fastigheter inom etapp F1 kommer att hamna i verkligheten, så att det är lättare att se. Servisbrunnens läge är markerat med en rosa käpp, alternativt med ett målat rosa kryss med bokstäverna S, V i gatan.

Hur påverkas jag?
Ledningsarbetet med etapp F kommer börja i södra delen av Pilåsvägen och arbeta sig norrut. Den tillfälliga väg som förbinder Ekåsvägen med Pilåsvägen via skogen på berget kommer gå att använda som tillfällig väg när ordinarie väg är avstängd under arbetet gång. Under arbetstiden kommer området vara trafikerat av byggtrafik och ha begränsad framkomlighet.

Tidsplan för etapp F
Tidsplanen är preliminär och revideras löpande.
Etapp F1: Maj 2020 - höst 2020
Etapp F2: Mer info kommer.Vanliga frågor - Stämmet

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Byggledare, AFRY:
Sebastian Georgsson

Entreprenör, Annebergs Bygg:
Viktor Karlsson 

Projektledare, VIVAB: 
Mikael Wikberg 
Telefon: 0757 27 40 39

När kommer systemet tas i drift?

Etapper 1 - 4: Preliminärt juni 2020.
Etapp F: I nuläget finns det ingen utsatt tid för inkoppling.

Vad menar med behörig entreprenör för VA-inkopplingar?

Entreprenören ska vara fackmannamässig, dvs känna till hur man gör och ha erfarenhet av likvärdiga arbeten. Det är branschreglerna ”säker vatteninstallation” som VVS-installatörer ska vara auktoriserade för att få koppla in på kommunalt dricksvatten.

Säker Vatten kan du hitta auktoriserade VVS-företag.

Bakgrund till projektet

Läs mer

Just nu i projektet

VIVAB bedömer att dricksvattnet på Stämmet etapp F är godkänt och kan därmed tas i bruk för abonnenter. Obs! Gäller endast tjänsten dricksvatten.

För tjänsterna spill- och dagvatten är inte huvudanläggningarna färdiga och därför kan inte dessa tjänster nyttjas än.

Uppdaterad: 2020-12-16
Att tänka på för att få dricksvatten innan jul

Tidigare i projektet

Läs mer

Kontakt

Byggledare, AFRY:
Sebastian Georgsson

Entreprenör, Annebergs Bygg:
Viktor Karlsson

Projektledare, VIVAB:
Mikael Wikberg
0757 27 40 39