VA-utbyggnad i Stockekulla - Vivab.info

VA-utbyggnad i Stockekulla

Det höga bebyggelsetrycket och bristfälliga avloppslösningar medför att VA-försörjningen för Stockekulla behöver lösas. Vivab ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen och därmed även för utbyggnaden. 
Stockekulla kommer att anslutas år 2024–2025 i samband med exploateringen av detaljplanen för Stocken 2:4. Finansiering sker enligt gällande VA-taxa. 

Ungefärlig omfattning för planerad VA-utbyggnad


Nuläge

Stockekulla utreds nu i större sammanhang för att se om det finns synergieffekter för dricksvatten och avloppsvatten vid framtagandet av detaljplan Stocken 2:4, samt i anslutning till VA-utbyggnad för de befintliga fastigheterna i Stocken östra.Vill du veta mer?

För vatten- och avloppsfrågor kontakta
Kristina Johansson, projektledare, VIVAB
Telefon: 0757-27 40 91

För detaljplanefrågor kontakta
Martina Wihäll, Planarkitekt Varbergs kommun
Telefon, Varberg direkt: 0340-880 00

Dokumentation