VA-utbyggnad i Stocken östra - Vivab.info

VA-utbyggnad i Stocken östra

Under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna i Stocken östra. 2018 beslutade Länsstyrelsen att kommunen ska tillgodose hantering av dricksvatten och spillvatten i området senast 2028. 

VIVAB ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen och därmed även för utbyggnaden. Finansiering sker enligt gällande VA-taxa.


Ungefärlig omfattning för planerad VA-utbyggnad


Nuläge

Stocken östra utreds nu i större sammanhang för att se om det finns synergieffekter för dricksvatten och avlopp vid framtagandet av detaljplan Stocken 2:4 i anslutning till VA-utbyggnad för de befintliga fastigheterna i Stockekulla.

Läs om VA-utbyggnaden i Stockekulla.


Vill du veta mer?

För vatten- och avloppsfrågor, kontakta
Kristina Johansson, projektledare, Vivab
Telefon: 0757-27 40 91

Dokumentation