Dagvatten i Stråvalla - Vivab.info

Dagvatten i Stråvalla

VIVAB har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett förslag på nytt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Genom det nya verksamhetsområdet ska problem med översvämningar och avledning av dagvatten lösas.

Till grund för uppdraget finns en rapport som konsultföretaget AFRY tog fram under 2020. Rapporten utreder förutsättningarna för området, bedömning för behov av samlad dagvattenhantering samt föreslår ett geografiskt område för nytt verksamhetsområde för dagvatten. 


VIVAB ska nu redovisa ett förslag på verksamhetsområde till kommunstyrelsen senast 15 april 2021 och beslut om fastställande av verksamhetsområde tas i kommunfullmäktige. Vi gör därför en dagvattenutredning som ska redovisa förslag på hur man kan lösa dagvattenhanteringen för ett nytt verksamhetsområde i Stråvalla. Dagvattenutredningen pågår just nu och kommer att finnas tillgänglig här så fort den blir klar.  Tidsplan

Tidsplanen är att senast 15 april 2021 redovisa ett förslag på verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla till kommunstyrelsen. Efter ett beslut om verksamhetsområde kommer VIVAB att ta fram tidplan för projektering, upphandling och utbyggnad av dagvattensystem i området.


Informationsmöte 30 mars 

Tillsammans med Varbergs kommun ordnade vi ett digitalt informationsmöte den 30 mars 2021. Under mötet deltog representanter från Varbergs kommun och Vivab. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor via chatten som besvarades i slutet av mötet. Du kan se en inspelning av mötet nedan. Ett dokument med en sammanställning av frågor och svar kommer vi att komplettera med inom kort. 

Hur påverkas jag som fastighetsägare av nytt verksamhetsområde för dagvatten?

VIVAB kommer att skicka ut information till alla som ingår i det föreslagna verksamhetsområdet inom kort.

  • Alla fastighetsägare som ingår i verksamhetsområdet kommer att få en förbindelsepunkt, en ledning till sin fastighet där man kan ansluta dagvatten från sin fastighet.
  • Det är fastighetsägarens ansvar att utföra åtgärder, tex anlägga ledning från befintlig stenkista till förbindelsepunkten inom sin egna fastighet.
  • Alla fastighetsägare som ingår i verksamhetsområdet kommer att få betala en anläggningsavgift samt årlig brukningsavgift, när dagvattenanläggningen är utbyggd.
  • Avgiften utgår från gällande VA-taxa när VA-anläggningen är utbyggd så därför kan inget exakt svar på avgiften ges nu.
  • Anläggningsavgiften med 2021-års VA-taxa för en fastighet med tomtyta på 1000 kvadratmeter och som idag är ansluten till vatten och spillvatten är 48 807 kr. 

I Varbergs kommun gäller anvisningar för dagvattenhantering


Kontakt

Projektledare VIVAB
Carina Henriksson
Tel. 0757-27 42 34

Bakgrund till projektet

Information om bakgrunden till projektet finns på Varbergs kommuns hemsida.
Läs mer om bakgrunden

Just nu i projektet

I mitten av januari deltog vi vid ett möte med några fastighetsägare i Stråvalla. Där informerade vi om VIVAB:s uppdrag. Via knappen nedan kan du ta del av presentationen som visades på mötet.
Läs presentationen