Hämtning av trädgårdsavfall

I ett flertal områden i Varbergs och Falkenbergs kommuner erbjuder vi abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Hämtningen utförs av Nordisk Återvinning Service AB på uppdrag av VIVAB. Du kan enkelt teckna abonnemang via Självservice.

Vad ingår i abonnemanget?

Vad abonnemanget kostar står i gällande taxa. I abonnemanget ingår ett grått 240 liters sopkärl och 18 hämtningar per år under perioden mars till mitten av november. Det går bra att teckna abonnemang efter det att säsongen har börjat. Då betalar du från och med första hämtningen. Abonnemanget fortlöper, tills du säger upp det. 

Vad får jag lämna?

För att få trädgårdsavfall av god kvalitet och som kan hanteras på rätt sätt i återvinningsprocessen är det viktigt att vi sorterar rätt i våra trädgårdar och endast lägger sådant som växer i trädgården och som bryts ner i förmultningsprocessen. Det komposterbara trädgårdsavfallet komposteras och används i odlingar av närproducerad mat eller som skikt i övertäckning av deponier. Riset flisas för energiutvinning.


Ja tack, detta kan läggas direkt i det grå kärlet:

  • Gräsklipp
  • Blommor
  • Ogräs 

Ja tack, men vid sidan om kärlet:

  • Du kan lägga en mindre bunt av kvistar och ris, max 1 meter långa, som buntas ihop med snöre av naturmaterial (exempelvis hampa) och läggs bredvid kärletKvistar och ris bryts inte ned tillräckligt snabbt för att bli kompostjord och energiutvinns istället. Därför ska det inte blandas med det övriga trädgårdsavfallet.

Nej tack, detta lämnas på bemannad återvinningscentral:

  • Grenar med taggar (de kan orsaka skada på personal som hämtar avfallet)
  • Emballage, säckar, plastkrukor mm (endast rent trädgårdsavfall).
  • Grus, sten och tjocka trädstammar (som ska lämnas på närmaste återvinningscentral). 

Om kraven inte uppfylls riskerar du att kärlet inte töms och du får ett felmeddelande på kärlet.

Var ska kärlet stå vid hämtning?

På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat vid tomtgränsen under förutsättning att tomten gränsar till framkomlig väg. Kärlet ska ställas ut senast kl 06.00 med hjulen vända mot gatan. Låt kärlet stå tills det är tömt. Hämtning sker till kl 18.00.

Hämtning av trädgårdsavfall 2019

Hämtning av hushållsavfallet sker varannan vecka, från mars till oktober/november. Läs mer i foldern Trädgårdsavfallsinformation 2019.

Här kan vi erbjuda hämtning av trädgårdsavfall

Varberg: Apelviken, Barnabro, Breared, Centrum, Erlandsgården, Göingegården, Håsten, Hästhaga, Karlberg, Lilla Träslöv, Lugnet, Mariedal, Prästakullen, Stenåsa, Södra Näs, Sörse, Tranelyckan, Trädlyckan, Träslövsläge, Trönninge, Vallinsområdet och Äckregården.
Falkenberg: Arvidstorp, Centrum, Fajans, Herting, Hjortsberg, Näset, Ringsegård, Skogstorp, Skrea, Skrea strand, Slätten, Tröingeberg, Valencia, Västra Gärdet och Östra Gärdet.