Tyck till om aktiviteten

Vi vill ständigt förbättra våra aktiviteter och vårt material. Har du synpunkter eller förbättringsförslag är du välkommen att fylla formuläret.
Genomförd aktivitet*
        
 Sorteringslek - FK
 Vattnets väg - ÅK2
 Miniföreläsningar om yrken - ÅK5
 Matavfallets väg till biogas (material) - ÅK5 
 Studiebesök på reningsverk och ÅVC - ÅK7
 Inventering av dagvattendamm - ÅK7      

 
Betyg*  Inte bra alls.
 Bra, men en del saker kan förbättras.
 Bra. 
 Mycket bra. 

 
Kommentar