Ullared vattentorn - Vivab.info

Nytt vattentorn i Ullared

I Ullared rustar vi vattenförsörjningen för framtiden. Vattenverket har byggts ut för att öka mängden producerat dricksvatten per dygn. Nu ökar vi dessutom kapaciteten genom att bygga en fem gånger större högreservoar, det vi i dagligt tal kallar vattentorn. 

Det nya vattentornet kommer att rymma 1000 kubikmeter dricksvatten, istället för dagens 200 kubikmeter. När den är på plats finns goda förutsättningar att klara framtida krav på dricksvattenleverans, både från samhället och från de stora verksamheterna i Ullared.


Synlig från alla håll
Placeringen av högreservoaren blir på höjden vid den västra infarten till Ullared, på berget vid GeKås stora parkering. Där blir den synlig från alla håll i samhället och inte minst för alla besökare till det populära turistmålet. En konstnärlig utformning var önskemålet från Falkenbergs kommun och målbilden för högreservoaren är ”ett spännande landmärke med ett industriellt uttryck.” Den slutliga designen är ett samarbete mellan stadsarkitekten på Falkenbergs kommun, VIVAB och WSP. 


Ett industriellt intryck som passar i omgivningen

Själva högreservoaren kommer att byggas i betong, en cylinderformad kropp med en överbyggnad på taket samt en utbyggnad mot norr. Den kommer sedan att kläs med en konstfasad av sträckmetall i aluminium. Det är en metall som skapas genom att en stansad plåt dras ut så att den expanderar, en process som tar vara på allt grundmaterial utan att det blir något spill. 


Tanken med gestaltningen är att den ska ha en spännande framtoning som passar bra in i omgivningen och i sammanhanget i Ullared. En industriell känsla som ska bibehållas oavsett om man betraktar högreservoaren på långt avstånd, i rörelse från ett bilfönster eller om man ser det på natten. Högreservoaren kommer att vara upplyst under dygnets mörka timmar. 


Tidplan
Det är en tajt tidplan där vattentornet förväntas stå klart under 2022. 

Hösten 2021 - upphandling av entreprenör

Vintern 2021 - byggstart

September 2022 - vattentornet tas i drift
Serneke blir vår entreprenör

I mitten av oktober skrev vi kontrakt med Serneke som blir vår entreprenör i projektet. Under hösten kommer planering och projektering att påbörjas och planerad byggstart är i början av 2022.

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare:
Hans Malmström 0757-27 42 09 hans.malmstrom@vivab.info