Uppströmsarbete - Vivab.info

Uppströmsarbete - minska problemen vid källan

Visst tycker du att det är viktigt med rent dricksvatten och friska sjöar och hav? Här finns information om hur du kan bidra till ett bättre vatten.

Det du spolar ner i avloppet i köket, badrummet eller ute på gatan påverkar kvaliteten på våra vattendrag. Reningsverken är byggda för att hantera kiss, bajs och toapapper. Allt annat som hamnar i avloppet stör och försvårar reningsprocesserna. Det kan leda till avloppsstopp, att orenat vatten släpps ut och att miljögifter och tungmetaller rinner rakt ut i våra vattendrag. Allt detta bidrar till att miljöpåverkan ökar.


För att reningsverken ska kunna rena vattnet bättre jobbar VIVAB med uppströmsarbete. Att arbeta uppströms innebär att arbeta för att minska problemen vid källan. Vi jobbar för att motverka problemen innan de uppstår. Målsättningen är att alla som använder den kommunala avloppsanläggningen ska undvika att spola ner saker som inte hör hemma där. Ju bättre vi behandlar vårt avlopp, desto bättre mår våra hav och sjöar och miljöpåverkan minskas. 


Inget fett i avloppet

Överflödigt fett i avloppet kan orsaka stopp. Det här kan du göra hemma för att undvika det:

  • Innan du diskar din stekpanna - torka ur den med hushållspapper.
  • Om du har mycket stekfett - samla upp fettet i en tom förpackning, till exempel en mjölkkartong eller plastflaska. Förslut förpackningen och släng den bland dina hushållssopor. 

Miljögifter

Det finns kemikalier i de flesta av våra vardagsprodukter, så kallade miljögifter. Dessa ämnen är långlivade i miljön och kan skada både människor och djur. Du kan själv hjälpa till att fasa ut de värsta miljögifterna genom att till exempel:

  • köpa miljömärkta textilier
  • köpa elektronik utan silver
  • köpa hygienprodukter utan triclosan
  • lämna elektronik på återvinningscentralen
  • dammsuga ordentligt
  • lämna färgrester/lösningsmedel till återvinningscentralen

Mikroplaster

I vissa hygienartiklar, bland andra hudlotion, peeling, tandkräm, raklödder och duschtvål, ingår mikroplaster. Försök att undvika dessa produkter då mikroplaster är svåra att separera i reningsprocessen och mikroplasterna går rakt ut i havet eller fastnar i slammet. Genom att undvika produkter vars innehållsförteckning innehåller till exempel ”microbeads” eller ”microcrystals” kan vi minska dessa i kretsloppet.

Andra sätt att upptäcka om produkten innehåller mikroplaster kan vara att leta efter begrepp som innehåller ordet poly- då detta ofta står för plast. Du kan också leta efter förkortningar såsom PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten), PP (polypropylen), PET (polyetentereftalat eller polyester), PS (polystyren) och PVAC (polyvinylacetat). Produkter som innehåller nylon har också listats under mikroplaster. 

Läkemedel lämnas till apotek

Läkemedel passerar ofta rakt genom kroppen efter att ha gjort sin verkan. De passerar även rakt genom reningsverken och ut i haven där de påverkar djur och växter negativt. För att minska miljöpåverkan är det viktigt att läkemedelsanvändningen minskar och att du lämnar in gamla eller överblivna läkemedel till apoteket istället för att spola ner dem i avloppet eller slänga dem i soporna. 

Avfallskvarnar

Varken i Varberg eller Falkenberg får avfallskvarnar vara direkt kopplade till avloppet. Detta för att de ökar risken för stopp i våra ledningsnät. Dessutom går det åt mer energi vid reningen av avloppsvattnet när avfallskvarnar används. Matavfall är en värdefull resurs, genom att istället samla in matrester och låta dem bli biogas ökar miljönyttan.

Tvätta bilen rätt!

Smutsen på din bil innehåller bland annat oljerester och tungmetaller. Om du tvättar bilen på gatan hamnar de här miljöfarliga ämnena i våra sjöar och hav. Tvätta alltid din bil i en tvätthall med oljeavskiljare! Om bilen tvättas på gatan följer tvättvattnet med dagvattnet till våra hav och sjöar, utan att först renas från olja, bilschampo och avfettningsmedel. Tänk på att handdiskmedel eller såpa ofta ger lika bra tvättresultat som många specialmedel med starka kemikalier. Det finns många miljömärkta produkter som är utmärkta att använda!
Biltvättarhelgen

Bara kiss, bajs och toapapper!

Hjälp oss att hålla vårt vatten så rent som möjligt, tänk efter innan du slänger något så att det hamnar på rätt ställe. I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper hamna. Inget annat.
Läs mer

Olja i avloppsvattnet

Oavsett om ett oljeförorenat spillvatten ska ledas till spillvattennätet eller till dagvattennätet ska det alltid ledas till en oljeavskiljare före det släpps till ledningsnätet.
Mer om oljeavskiljare

Stopp för fett i avloppsvattnet

Fett från verksamheter orsakar ofta problem i avloppsledningar och pumpstationer. Därför ställer vi krav på fettavskiljare för verksamhetslokaler där livsmedel/mat tillagas eller bereds.
Mer om fettavskiljare