Utskick avfallsminskning - Vivab.info

Avfallsminskning i Varbergs kommun

Just nu skickar VIVAB ut uppgifter om dina och närområdets genomsnittliga avfallsvikter. Genom att i vikt visa exakt hur mycket avfall ett hushåll slänger jämfört med andra hushåll i närområdet, vill vi motivera och inspirera fler att minska den totala mängden brännbart avfall från hushållen i Varberg.

Varbergs kommun använder en viktbaserad avfallstaxa. Det innebär att ju mindre avfall som slängs i ett hushåll, desto lägre hushållskostnader – och desto större miljönytta för en hållbar framtid i Varberg. Om du inte vill delta i projektet kan du avregistrera ditt hushåll i formuläret nedan. 


Projektet sker i en begränsad utsträckning och endast vissa delar av kommunen omfattas. Om du inte har fått något brev genomförs inte projektet i ditt område.


Avregistrera dig från fler utskick inom projektet

Namn:

Adress och postnummer:

Tjänstenummer:

E-postadress:

Meddelande:


Lämna dina synpunkter kring utskicket
Här kan du lämna dina synpunkter kring utskicket du fått hem i brevlådan.
E-post:

Synpunkt:Frågor och svar kring utskicket

Varför genomförs projektet?

Syftet är att minska hushållens brännbara avfall. Desto mer avfall ett hushåll källsorterar, desto mindre mängder brännbart avfall tenderar det att slänga. Liknande projekt avseende elektricitet och vatten i andra länder har visat sig bidra till att minska miljöbelastningen.

Hur märker jag av projektet?

Om ditt hushåll ingår i det urval som ingår i projektet kommer du regelbundet få ett brev med information om ditt hushålls avfallsvikt för brännbart avfall. I brevet jämförs ditt brännbara avfall dels med genomsnittsvikten för ca 100 andra hushåll i ditt närområde och dels med genomsnittsvikten för de 20 % av de 100 hushållen som slängt minst brännbart avfall.

Jag vill inte delta i projektet. Hur gör jag? Vad händer när jag avregistrerat mig?

Du kan avregistrera dig här. De som bor i hushåll som väljer att lämna projektet kommer att uteslutas ur all databearbetning och databehandling från och med det datum då de avregistrerar sig. De hushåll som avregistrerar sig mindre än en vecka före ett planerat utskickstillfälle kommer dock att få ett brev till.

Kontakt VIVAB

VIVAB:s kundtjänst, vivab@vivab.info tfn 0757-27 40 00
Öppettider:
Mån: 08.00-16.00
Tis: 09.00-16.00
Ons: 08.00-16.00
Tors: 08.00-16.00
Fre: 08.00-16.00

Informationsträff om projektet

Välkommen på informationsträff om projektet där vi berättar mer och svarar på eventuella frågor.
Vi behöver din anmälan senast söndagen den 17 november.
Anmälan och läs mer

Vill du lämna dina synpunkter?

Lämna synpunkt

Har du frågor?

Välkommen att kontakta VIVAB:s kundtjänst vivab@vivab.info
Tel: 0757 27 40 00

Så här läser du av ditt brev