Eget avlopp/slam - Vivab.info

Eget avlopp - slam

Vad ska jag tänka på innan slamtömning sker?

• Märk ut slamavskiljare och slutna tankar med förslagsvis aviseringslapp så att de lätt kan hittas. Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig.
• Slamavskiljare/tankarna ska vara lättillgängliga och utan hinder.
• Tillfartsvägar ska minst vara 3,5 meter breda och 4,0 meter höga, halkbekämpade och körbara.   
• Lyft bort lock som är större än 75 cm eller tyngre än 50 kg. Täck gärna över brunnen med täckskiva eller liknande. 

Om vi inte kan tömma din tank på grund av dålig märkning eller framkomlighet utgår en avgift för framkörningsavgift enligt gällande taxa.
 
Avbokning av tömning ska göras innan påbörjad tömningsvecka. Ej avbeställd tömning debiteras enligt gällande taxa. 

Nu görs en inventering av slanglängder. Om entreprenören behöver använda mer än 20 meter slang utgår avgift enligt taxa.

Jag har en sluten tank, vad gäller då?

Kontakta VIVAB:s kundtjänst för beställning av slam­tömning. 
Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Se över din tank så att larm­anordningen fungerar.

Jag har en slamavskiljare, vad gäller då?

Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år enligt kommunernas renhållnings­ordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan tömningen utförs. Vill du ha tömning mer sällan än en gång om året så ska du vända dig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för att söka dispens:
Falkenberg, tfn 0346- 88 60 00, e-post: miljo.halsa@falkenberg.se
Varberg, tfn 0340- 882 66, e-post: mhn@varberg.se

Varför får jag betala en budningsavgift

Du betalar en budningsavgift för att det kostar mer att utföra en enstaka tömning i ditt område. Ordinarie pris är beräknat på att alla i området får tömt.

Vad är framkörningsavgift?

Det betyder att slambilen har varit vid din fastighet men av någon av nedanstående anledning inte kunnat tömma din brunn:
  • Brunnen har inte varit utmärkt.
  • Vägen fram till brunnen har inte varit framkomlig och körbar.
  • Locket har varit för tungt (tyngre än 15 kilo).
Inför tömning läs gärna mer av vår information.

Jag har fått avisering, kan jag skjuta upp tömningen?

Om tillfället för en aviserad slamtömning ej passar kan man välja att tacka nej till en enstaka tömning förutsatt att man kontaktar oss för en tömning senare under året. En senare tömning måste beställas genom vår kundtjänst. Det tillkommer då en budningsavgift, kostnad enligt gällande taxa, utöver tömningskostnad. Tömningen sker inom 5 arbetsdagar. 

Om du beställer en akut tömning töms din brunn inom 24 timmar. Utöver den vanliga tömningskostnaden tillkommer en kostnad för akuttömning, enligt gällande taxa.

Jag har nyss fått tömt men nu är brunnen full igen, hur kommer det sig?

Det kan vara svårt att se om tömning av ens brunn har gjorts. Kontrollera om tömning har gjorts på följande sätt: 

Lyft försiktigt på locket 

Två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, vilket gör att det kan verka som att brunnen inte har blivit tömd. Genom att lyfta på locket kan innehållets kontrolleras. Om det är en tjock kaka högst upp i slamfacket, närmast fastigheten, är det inte tömt. Genom att känna på innehållet med en pinne går det också att avgöra om det är tömt. Är innehållet trögflytande är det inte tömt, om det känns som att röra i vanligt vatten är det tömt.

Kontrollera botten

Brunnar har olika bottnar. Vissa brunnar ska ha ett mindre lager av slam i botten och ska inte sugas helt torra. Om det bara är ett mindre slamlager har tömningen utförts.

Jag behöver få tömt akut och kundtjänst har stängt, vad gör jag?

Om du behöver en akut tömning av ditt slam till exempel under en helg då Kundtjänst har stängt behöver du kontakta Petterssons Miljöåkeri direkt på telefonnummer 035 - 260 42 00.

Om du beställer en akut tömning töms din brunn inom 24 timmar. Utöver den vanliga tömningskostnaden tillkommer en kostnad för akuttömning, enligt gällande taxa.

Varför måste slamtanken tömmas på en obebodd fastighet?

Enligt de lokala föreskrifterna om avfallshantering för Falkenbergs och Varbergs kommun ska alla slamavskiljare tömmas årligen. För att få förlängt tömningsintervall, eller om du själv ska sköta slamtömningen, krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.