Brännbart avfall - grönt kärl

Var gör jag av mitt matfett?

Har du överblivet matfett till exempel efter att du stekt mat kan du med fördel låta det först stelna och sedan lägga det i din matavfallspåse. Lägg lite oblekt hushållspapper i botten av påsen eller ta dubbla påsar för att det inte ska gå igenom. Lägg sedan påsen i ditt bruna kärl avsett för matavfall. 
Har du mycket olja till exempel från fritering, häll gärna det avsvalnat i tom mjölkförpackning eller liknande. Lägg det sedan i ditt gröna kärl avsett för brännbart hushållsavfall. Under 2019 kommer möjligheten finnas att få en så kallad "miljö-tratt" för att på ett enkelt sätt hälla av sin överblivna olja. Oljan kan sedan lämnas till din återvinningscentral. I nuläget vet vi inte exakt när i 2019 vi inför "miljö-tratten". Mer information om detta kommer under 2019.

Varför är inte mina sopkärl tömda?

Det kan bero på att det varit svårt för chauffören att komma fram till kärlen. Det är viktigt att se till att kärlen inte är blockerade av något samt att det under vintertid är halkbekämpat fram till kärlen. Vägen är chaufförens arbetsplats och det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller ej. Chauffören kan aldrig tvingas till att ta risker eller köra på en väg som hen bedömer inte är framkomlig. 


Om du ställt ut kärlet före utsatt tid 06:00 på hämtningsdagen och ditt kärl ändå inte blivit tömt kan du kontakta vår kundtjänst. Läs om hur du kan underlätta hämtningen.


När töms mitt sopkärl?

De allra flesta har hämtning varannan vecka. För att få reda på dina hämtningsdagar kan du titta på din faktura där står angivet vilka dagar du har fått tömt. Du kan också logga in på Mina sidor för att se hämtningsdag. Annars är du välkommen att kontakta kundtjänst, gärna via e-post: vivab@vivab.info Ange vilken kommun och adress det gäller.
Matavfall - brunt kärl

Hämtas mina sopor under jul och andra helgdagar?

Under helgdagar kan din hämtningsdag förändras. 
Vilken dag som gäller ser du under Nyheter. Det annonseras även i lokala tidningen. Nu skickar vi även sms till dig som har en mobil registrerad på den adress driftstörningen gäller. Läs mer om sms här.

Varför ska vi använda papperspåsar och inte plastpåsar?

Papperspåsen som du får av oss är mer miljöanpassad än plastpåsar och biopåsar, då den består av träspill och avverkade trädtoppar. Den fungerar utmärkt i hela kedjan från hushållens användning till att den blir till biogas och biogödsel. 

Plastpåsen eller biopåsen (ofta kallad majspåse) är förknippad med en hel del problem. I biogasanläggningen är det svårt att separera bort plasten. Det fastnar lätt i maskinerna som används för att dela sönder avfallet. Det gäller även så kallade biopåsar som till stor del är tillverkad av råolja. Både bioplast och traditionell plast är lika svårnedbrytbara. Det som skiljer är att råvaran råolja är fossil. I plast tillsätts också kemikalier som mjukgörare och gör att vi kan få den slutprodukt vi vill ha. När plasten "brutits ned" finns mikroplasterna kvar som är så små att de inte går att se för blotta ögat. Detta hamnar i naturen, djuren och till slut i våra kroppar.

Om du slänger ditt matavfall i en plastpåse och lägger den i det bruna kärlet kan vi inte tömma ditt kärl förrän du tagit bort plastpåsen.

Var gör jag av mitt matfett?

Har du överblivet matfett till exempel efter att du stekt mat kan du med fördel låta det först stelna och sedan lägga det i din matavfallspåse. Lägg lite oblekt hushållspapper i botten av påsen eller ta dubbla påsar för att det inte ska gå igenom. Lägg sedan påsen i ditt bruna kärl avsett för matavfall. 
Har du mycket olja till exempel från fritering, häll gärna det avsvalnat i tom mjölkförpackning eller liknande. Lägg det sedan i ditt gröna kärl avsett för brännbart hushållsavfall. Under 2019 kommer möjligheten finnas att få en så kallad "miljö-tratt" för att på ett enkelt sätt hälla av sin överblivna olja. Oljan kan sedan lämnas till din återvinningscentral. I nuläget vet vi inte exakt när i 2019 vi inför "miljö-tratten". Mer information om detta kommer under 2019.