Återanvändning av vatten i våra egna processer - Vivab.info

Återanvändning av vatten i våra egna processer

På Vivab handlar mycket om vatten, dricksvatten som vi producerar och avloppsvatten som vi renar. Vi gör själva av med en hel del dricksvatten i våra processer, framförallt när vi renar avloppsvatten. Därför försöker vi förändra och förbättra våra processer för att minska användningen av just dricksvatten. 
På våra reningsverk behövs stora mängder vatten för att spola, skölja och rengöra maskiner och material. Sedan några år tillbaka har vi på några ställen skapat möjligheter för att återanvända det renade avloppsvattnet istället för att använda dricksvatten. 

Det är när avloppsvattnet gått igenom alla reningssteg och är redo för att släppas ut som vi istället pumpar tillbaka en del av det in i reningsverket. Där används det för att spola maskiner och i den del av reningen som kallas flotation. På Smedjeholm i Falkenberg, det reningsverk som tar hand om avloppsvattnet från hela Falkenbergs centralort med omnejd, har man använt den här tekniken i över 15 år. 

- Genom att återanvända avloppsvattnet istället för att använda dricksvatten sparar vi många tusen kubikmeter vatten varje dag. Hade vi inte haft den här tekniska lösningen skulle vi behöva använda dricksvatten motsvarande mer än 29 000 badkar fulla med vatten - varje dag, säger Carol Banck som är driftchef på Smedjeholms reningsverk. 

Även på reningsverket i Ullared använder man en liknade teknik för att återanvända delar av vattnet. På Getteröverket i Varberg pågår ett projekt för att man ska kunna pumpa tillbaka det utgående vattnet genom ett filter för att det ska kunna användas till spolning av maskiner. Den här typen av tekniska lösningar, som ger oss möjlighet att använda annat vatten än dricksvatten, är en viktig del i en mer hållbar vattenanvändning.


Värna om vårt vatten - varje dag!

Hur använder du ditt vatten? Här finns tips för en mer hållbar vattenanvändning i vardagen. Hur många liter kan du spara om dagen?
Läs mer

Vill du veta mer om hur vårt avloppsvatten renas?

Vivabs reningsverk tar hand om avloppsvattnet från nästan alla invånare i Varberg och Falkenberg. Här kan du läsa mer om hur vi renar vattnet.
Läs mer om avloppsvatten