Hållbara evenemang - Vivab.info

Hållbara evenemang

Att arbeta hållbart är en viktig fråga för oss på Vivab. Vivab vill därför hjälpa dig som arrangör att tänka på hur du kan göra ditt evenemang mer hållbart.

I planeringen

Genom att redan i planeringen fundera på vilka resurser du behöver och vilket avfall ditt evenemang kommer skapa så kan du göra ditt evenemang mer hållbart. Vivab kan hjälpa dig med frågor kring vatten och avfall, men också vad du kan göra för att minimera mängden av dem.

Vatten till evenemanget

Behöver du vatten till evenemanget är det bra att ta kontakt med oss tidigt i planeringen, samt veta vad vattnet ska används till. Vatten är ett viktigt livsmedel som vi ska använda med hänsyn. 

På grund av att vatten är ett livsmedel finns det regler över vilken kvalité som vattnet ska ha för att du ska få använda det till mat och dryck. Tänk på att de slangar du använder inte försämrar kvalitén på vattnet. 

Avfall från evenemanget

Det är bra att redan i planeringsstadiet fundera över vilket sorts avfall som evenemanget kommer att resultera i. Vilken sorts material kommer användas och vad kan man sortera ut för att få så lite brännbart avfall som möjligt. Tänk på vad ditt evenemang behöver för kärl:
 • sopkärl
 • matavfallskärl
 • andra kärl som du kan behöva för sorteringen. 
Vi på Vivab kan hjälpa dig att se vilket sorts avfall som kommer uppstå och vad som kan sorteras ut. Vivab kan även köra ut avfallskärl för brännbart restavfall och utsorterat matavfall. Efter evenemangets slut tömmer och hämtar Vivab kärlen vi kört ut. Tänk även på att alla kärl ska vara lätta att köra fram till när det är dags för tömning och hämtning av dem.

Tyvärr har vi inte resurser eller möjlighet att ta hand om det utsorterade avfallet. För att ordna behållare och hämtning av utsorterade avfallet rekommenderar vi att du tar kontakt med en avfallsaktör.

Checklista för hållbara evenemang:

 • Behöver du vatten till ditt evenemang? 
 • Till vad behöver du vatten?
 • Vad för sorts avfall kommer ditt evenemang skapa? 
 • Behöver du sopkärl för mat- och brännbart avfall? 
 • Behöver du sortera ut några material? Till exempel glas?
 • Hur kan du minimera avfallet från evenemanget?
 • Behöver du använda engångsartiklar eller finns det något bättre alternativ? 
 • Om du behöver engångsartiklar vilket material använder du på dem?
 • Vem kan ta hand om avfallet från ditt evenemang?
Dessa är bara några av de vanliga frågorna som du som arrangör behöver ställa dig innan ett evenemang för att evenemanget ska bli hållbart. 

Vill du ha hjälp med hur du kan göra ditt evenemang mer hållbart så kan du kontakta oss.Kontakta oss

Mejl: vivab@vivab.info
Telefon: 0757- 27 40 00

Bli certifierade som ett hållbart evenemang

Greentime AB har gjort en sida för att underlätta för arrangörer att kolla så att sitt evenemang är hållbart och bli certifierade som ett hållbart evenemang. De har också tagit fram ett bra hjälpmedel för hur du kan planera för att ditt evenemang ska bli mer hållbart.
Mer information om Greentime AB

Ta ställning för miljön – bli Kranmärkt

Som arrangör kan du göra så att evenemanget blir Kranmärkt. Att vara Kranmärkt innebär att ditt evenemang får en hållbarhetsmärkning och att ni tar ställning för en bättre miljö.
Mer information om Kranmärkt