Lyssnande vattenmätare larmar för läckor - Vivab.info

Lyssnande vattenmätare larmar för läckor

Att vatten läcker ut i onödan är gynnar varken miljön eller plånboken. Därför jobbar vi på Vivab både för att minska antalet läckor och för att minska omfattningen av de läckor som uppstår.
Förnyelse av ledningsnätet, att vi byter ut gamla ledningar, är ett sätt att minska läckor långsiktigt. För att minska omfattningen av de läckor som uppstår inne i fastigheter jobbar vi nu mer systematiskt med våra vattenmätare. Alla vattenmätare byts ut var 10-12:e år. Nästa gång vi byter din vattenmätare får du en fjärravläst modell som dessutom kan larma för läckor. Fjärravlästa mätare har vi använt i några år, nästan 20 000 av våra kunder har en fjärravläst mätare som vi läser av minst en gång per år. Den modellen som vi nu installerar kan alltså även lyssna efter förändrat vattenflöde och ger stora möjligheter att tidigt identifiera läckor. 

- Via de nya vattenmätarna kan vi uppmärksamma kunden på att något läcker i deras fastighet och de får en möjlighet att åtgärda problemet. En toalett som läcker kan tex förbruka 25 liter i timmen, det blir många tusen liter på några dagar, säger Martin Lundvall, planerare på vår avdelning för ledningsnät.  

De lyssnande mätarna kan även hjälpa oss att hitta läckor på ledningsnätet eftersom de uppfattar omkringliggande ljudnivåer. Det är en stor hjälp för oss eftersom vi snabbare kan hitta läckan och stänga av vattnet. 

- De nya mätarna kommer att hjälpa till att minska andelen dricksvatten som går till spillo. Det är bra både för oss, våra kunder och för miljön, avslutar Martin. 

Ett tips är att själv notera sin vattenmätarställning varje månad för att ha koll på sin förbrukning. Du som ännu inte har en fjärravläst vattenmätare lämnar själv din avläsning, via sms eller vår hemsida. 

Martin Lundvall, planerare på distributionsavdelningen, är en av dem som jobbar med införandet av nya lyssnande vattenmätare.

Vill du veta mer om vattenmätare?

Här finns information om hur det fungerar med avläsning, inrapportering av mätarställning och annat som kan vara bra att veta om din vattenmätare.
Läs mer