Västerport VA, Varberg - Vivab.info

Nya ledningar i Västerport, Varberg

I nuvarande hamnen i Varberg ska en ny stadsdel, Västerport, ta form. För VIVAB:s del innebär det omfattande arbeten med vatten, avlopp och dagvattensutbyggnad. 

Förutom vad som krävs för ett normalt exploateringsområde genomförs följande åtgärder i Västerport för att stadsdelen ska kunna fungera:

  • Dagvattnet kommer att passera en ny dagvattenpumpstation som hjälper till att begränsa översvämningar på lågpunkter i området i samband med höjd havsnivå. Liknande pumpstation, dock betydligt mindre, finns i Åskloster.

  • Den befintliga spillvattenpumpstationen behöver flyttas eftersom den inte kan vara kvar på nuvarande plats då det byggs bostäder där. Pumpstationen kommer placeras i det nya parkeringshuset, i anslutning med det nya hotellet.

Samarbete med elever för kreativ utformning av pumphus

Under våren 2020 pågick en spännande och kreativt gymnasiearbete på Peder Skrivares skola i Varberg. Uppdraget till eleverna var att förvandla ett pumphus till en attraktiv mötesplats med hållbarhet och cirkulär ekonomi i fokus. Läs mer om arbetet här: Uppdrag: Förvandla betongklump till mötesplats 


Vy över Västerport

Kontakt

Agneta Johansson
Projektledare VIVAB

Slutförda projekt i Västerport

I etapp 1 för Västerport la vi nya ledningar längs Östra Hamnvägen. Ett arbete som blev klart under sommaren 2020.