Västra kuststammen - Vivab.info

Västra kuststammen

Varberg växer och med det behöver den allmänna VA-anläggningen byggas ut längst med kusten söder om Varbergs centralort, från Jonstaka ner till Träslövsläge, Gamla Köpstad och Himle.
Syftet med kuststammen är att få tillräcklig kapacitet i våra spill- och dricksvattenledningar för att möjliggöra förtätning och exploatering av nya bostadsområden samt verksamheter i dessa områden. 
Projektet ska också förbereda för en framtida reservvattenförsörjning mellan Varberg och Falkenbergs kommun och även säkerställa dricksvatten till Tvååker och Himle. 

Tidplan

Våren 2021: upphandling av entreprenör
Hösten 2021: projektering och planering

Projektet beräknas vara klart 2025:
Etapp 1: Jonstaka Gamla Köpstad beräknas vara klar 2023
Etapp 2: Himle beräknas vara klar 2025