VA-anmälan för VA-förening - Vivab.info

VA-anmälan för VA-föreningar 

Om du vill starta eller gå med i en VA-förening så finns det några saker du behöver lämna in till Vivab. Nedan finns information över vilken information Vivab behöver få in och när det behöver komma in för att vi ska kunna bedöma om fastigheten kan anslutas till det kommunala VA-nätet eller ej. 

Anmäl en ny VA-förening

Om du vill starta en ny VA-förening ska en VA-anmälan för samtliga fastigheter lämnas in till Vivab minst sex månader innan önskat anslutningsdatum.

Lägga till fastighet till befintlig VA-förening

Om du önskar att ansluta ytterligare en eller flera fastigheter till en befintlig VA-förening ska VA-anmälan lämnas in till Vivab minst tre månader innan önskat anslutningsdatum. 

För dig som fastighetsägare 

Du som fastighetsägare behöver lämna in underlag till din VA-förening. Det du behöver lämna in till din VA-förening är:
 • En ifylld VA-anmälan. 
 • Ritningar märkta med fastighetsbeteckningen som visar planlösning för samtliga byggnader som ska anslutas.
 • Ritningar märkta med fastighetsbeteckningen som visar utvändiga ledningsförläggningar mellan den inkopplingspunkt som VA-föreningen anlägger till den aktuella tomten och byggnaderna på tomten. 
 • Hur många bostadsenheter som ska anslutas.
 • Den sammanlagda bruttoarean för de verksamhetsbyggnader som ska anslutas
Tänka på att även friggebodar, Attefallshus och gäststugor som både har toalett och kök/pentry/kokvrå räknas som en bostadsenhet. 

Det här behöver VA-föreningen göra för att göra en VA-anmälan

Det är VA-föreningen som samlar ihop information från fastighetsägarna och skickar till Vivab. Föreningen behöver även lämna in:
 • En uppdaterad ritning över VA-föreningens ledningsnät.
 • En ifylld blankett som heter ”Redovisningsmall VA förening samfällighet”. Blanketten får du genom att mejla abonnent.vbg@vivab.info om du bor i Varbergs kommun och abonnent.fbg@vivab.info om du bor i Falkenbergs kommun. 

Följande uppgifter behövs för att fylla i redovisningsmallen: 

 • Samfällighetens/Föreningens namn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson för samfälligheten/föreningen.
 • Fastighetsbeteckning för de fastigheter som ska ingå.
 • Adresserna för fastigheterna som ska ingå.
 • Antal bostadsenheter för varje adress/fastighet.
 • Antal gäststugor med både toalett och pentry för varje adress/fastighet.
 • Antal kvadratmeter bruttoarea för varje adress/fastighet.
 • Vilka tjänster varje adress/fastighet ska anslutas till (dricksvatten, spillvatten och dagvatten).
 • Tomtyta för adressen/fastigheten.

En komplett VA-anmälan skickas sedan till:

Vivab
Box 110
311 22 Falkenberg 
eller via epost: vivab@vivab.info

Håll Vivab uppdaterade om VA-föreningens framtid.

VA-föreningen använder även ”Redovisningsmall VA förening samfällighet” för att kontinuerligt informera Vivab om eventuella önskemål om tillägg av framtida anslutningar så att Vivab i god tid kan ta ställning till om anslutning kan beviljas eller ej.

Policy för fastigheter utanför verksamhetsområdet