Överhalter - Vivab.info

Överhaltsavgift

VIVAB har en taxa för särskilt förorenat industriavloppsvatten som kallas överhaltsavgift. Överhaltsavgifter ska betalas av de verksamheter som belastar reningsverken mer än ett normalt avloppsvatten. Taxan ska täcka kostnader för ökad rening av organiska ämnen, suspenderade ämnen, kväve eller fosfor. Överhalterna regleras i paragraf 14.9 i VIVAB:s VA-taxa för Varberg respektive Falkenbergs kommun. Avgifterna regleras enligt gällande taxa, se PDF till höger.

För mer information eller vid frågor kontakta 
Catharina Nilsson, Miljöingenjör

VIVAB:s kundtjänst
0757-27 4000

VIVAB:s överhaltsavgifter