Bevattningsförbud - vanliga frågor och svar

Jag har egen brunn, vattnet har sinat. Hur kan jag få vatten?
Vi rekommenderar att man ser sig runt i sitt kontaktnät. Finns det kanske någon granne, några vänner eller andra som kan hjälpa till med vatten?

VIVAB fyller inte på sinade brunnar. Vatten, i en större mängd (500 liter eller mer) finns att köpa vid vattentankstationer runt om i kommunen. För att kunna hämta vatten behövs en slang med brandslangskoppling och en tank. Du behöver även ett abonnemang med tillhörande öppningsnyckel vilket du skaffar du hos VIVAB:s kundtjänst: e-post vivab@vivab.info tel 0757-274000.


Vad gör jag om min granne trotsar bevattningsförbudet? 
Innan du agerar bör du förvissa dig om att det verkligen är fråga om det är bevattning som omfattas av bevattningsförbudet. Förbudet avser endast bevattning med kommunalt dricksvatten, det är således tillåtet att bevattna med vatten från egen brunn. Om det inte handlar om en privat brunn informera gärna den som bryter mot bevattningsförbudet om att det för närvarande råder bevattningsförbud. Om inte detta hjälper så kontakta oss på 0757-27 40 00 eller vivab@vivab.info. 

Vi kan inte bötfälla någon för otillåtet vattenuttag, men om man upprepade gånger trotsar förbudet så har vi rätt att stänga av vattnet. 

Även om de privata brunnarna alltså inte omfattas av förbudet rekommenderar vi dem med privat brunn att vara sparsamma. Många känner förstås redan till detta och vet att deras brunnar riskerar att sina om de använder vattnet omdömeslöst. 

Beror bristen på läckor i ledningssystemet? 
Nej, läckor i ledningssystemet är inte orsaken till brist på vatten. Alla ledningssystem läcker tyvärr och vi lagar de kända läckorna. Vi arbetar också kontinuerligt med förnyelse av vattenledningsnätet. Misstänker du en vattenläcka så kontakta oss på 0757-27 40 00 eller vivab@vivab.info. 

Får man högtryckstvätta fasaden inför målning? 
Ja, men inte med kommunalt dricksvatten. Se över vilka alternativa lösningar som kan passa just dig, exempelvis separat vattentank med annat vatten. Ett annat alternativ kan vara att använda större sjöar eller vattendrag men kontrollera om det krävs tillstånd.  

Gäller bevattningsförbudet även för företag? 
Ja, bevattningsförbudet gäller för alla. Flera verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer, och det ingår inte i själva bevattningsförbudet. VIVAB uppmanar dock alla till eftertänksamhet och vara sparsamma med vattenanvändningen. 

I många fall kan företag ändra sina rutiner i den rådande situationen, för att minska dricksvattenförbrukningen även inom användningsområden som inte direkt omfattas av bevattningsförbudet. Om du som företagare vill prata om vattensituationen är du välkommen att kontakta VIVAB på 0757-27 40 00 eller vivab@vivab.info. 

Det viktigaste är att VIVAB kan leverera dricksvatten för mat, hälsa och hygien. Beroende på hur dricksvattenproduktionen utvecklar sig den närmaste tiden, kan det bli aktuellt med begränsningar i vattenleveranser till verksamheter som inte är högst prioriterade. Det är dock något vi vill undvika eftersom det kan leda till konkurser, arbetslöshet och därmed social oro och stora konsekvenser för samhället. 

Varför väljer man att hålla alla badhus och utebad öppna som vanligt? 
I ett kommunalt bad kan många bada och lära sig simma. Anläggningarna renar vattnet och återanvänder det. Det är en kommunal service som prioriteras i våra kustkommuner när invånarna inte kan fylla egna pooler. 

Får mina barn bada i en uppblåsbar pool? 
Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk gärna till någon av kommunernas simhallar, badsjöar, utomhusbad eller till havet. 

Kan jag köpa vatten någon annanstans och fylla min pool och badtunna? 
Det finns privata aktörer som kan leverera vatten med tankbil. Kolla om det finns någon som kan sälja och leverera vatten till dig. Viktigt är att den som levererar vattnet inte har tagit kommunalt dricksvatten från vattenverket i Ullared. 

Jag har investerat i en egen pool. Får jag inte använda den? 
Under bevattningsförbudet får man inte fylla poolen med kommunalt dricksvatten. Men kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart använda din pool. Dricksvattnet måste dock främst användas som livsmedel. 

Kan vattnet ta helt slut? 
Om alla respekterar förbudet och är sparsamma så tar vattnet inte slut. Vårt system är uppbyggt för att kunna leverera tillräckligt med vatten året runt, men när det värmebölja och vattenförbrukningen ökar markant räcker vattnet helt enkelt inte till och besparingar krävs. 

Jag har just planterat träd eller häck, får jag vattna? 
Nej, när det är bevattningsförbud får du tyvärr inte vattna i den mängden, bara med vattenkanna. Ett tips är att samla regnvatten i en tunna och använda för bevattning. 

Varför får kommunen vattna planteringar och fotbollsplaner? 
Sedan uppmaningen om att spara på vatten kom tidigare i våras använder parkverksamheten inte längre dricksvatten för bevattning, utom i enstaka fall. Fotbollsplaner bevattnas främst med vatten från dagvattendammar och från vattendrag. Frågor om undantag kommer att hanteras mycket restriktivt.  

Går det att som privatperson få undantag från förbudet? 
Generellt gör vi inga undantag. Det finns dock exempel på medborgare som löst bevattning av gräsmatta genom att köpa in en 1 m3-tank och koppla ihop denna med bevattningsutrustningen. Fyllning av tank har de löst via spolbilsföretag som kunnat hämta vatten från ett större vattendrag. 

Hur informerar ni om bevattningsförbudet? 
Vi informerar via VIVAB:s samt Falkenbergs kommuns webbplatser och våra andra kanaler, så som Facebook. Vi når också ut via media, trafik och service på P4, och via SMS till kunder som registrerat sitt mobilnummer för information om driftstörningar.   

Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla? 
Bevattningsförbudet gäller tills vidare. Vi följer utvecklingen dagligen och kommer att häva förbudet så snart vi bedömer att vi kan säkerställa en stabil dricksvattenleverans.  

Får jag vattna med vattenkanna? 
Ja, men vattenslang eller spridare får inte användas.