- Vivab.info

Vanliga frågor om bevattningsförbud

Varför hävs inte förbudet för hela Falkenbergs kommun?

Situationen ser annorlunda ut i Falkenberg jämfört med Varberg. Detta beror på att kapaciteten på vattenverken i Falkenbergs kommun inte är lika stor som i Varberg. Vi har pågående projekt med att öka kapaciteten genom utbyggnad av vattenverken i Falkenberg. Denna typ av projekt kräver lång planering och genomförande.

Var gäller bevattningsförbudet?

Förbudet gäller i:
- Falkenbergs centralort
- Skogstorp
- Olofsbo
- Glommen
- Morup
- Långås
- Viberg och Vinbergs kyrkby
- Skrea
- Slöinge
- Ugglarp
- Vessigebro
- Älvsered
- Heberg
- Årstad

Gäller bevattningsförbudet även mig med egen brunn?

Nej. Bevattningsförbudet gäller endast det kommunala dricksvattnet. Det är däremot bra att tänka Vattensmart även om man har eget vatten.

Varför har vi infört bevattningsförbud?

Utifrån nuvarande läge utifrån produktionskapacitet, vattenförbrukning, väderförhållande, effekt av Covid-19 i form av fler som semestrar hemma samt en förväntad ökat antal besökare i städerna under sommaren, har vi beslutat att vi behöver införa ett bevattningsförbud i både Varbergs och Falkenbergs kommuner.

Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla?

Bevattningsförbudet gäller tills vi ser att förbrukningen är nere på normala nivåer för årstiden.

Vem beslutar om bevattningsförbud?

VIVAB:s VD tar beslut i samråd med VA-chefen och Produktionschef för vattenverk.

Hur kritiskt är läget?

Utifrån nuvarande läge, produktionskapacitet och förbrukning, väderförhållande och effekt av Covid-19 i form av fler som semestrar hemma samt en förväntad hög besöksfrekvens har vi beslutat att vi behöver införa ett bevattningsförbud i både Varberg och Falkenbergs kommuner. Vi ser redan nu en stor effekt av att fler är på hemmaplan.

Beror vattenbristen på läckor i ledningssystemet?

Nej, läckor i ledningssystemet är inte orsaken till brist på vatten. Alla ledningssystem läcker tyvärr och vi lagar de kända läckorna. Vi arbetar också kontinuerligt med förnyelse av vattenledningsnätet. Misstänker du en vattenläcka så kontakta oss på 0757-27 40 00 eller vivab@vivab.info.

Varför är förbrukningen hög?

Utifrån nuvarande läge, produktionskapacitet och förbrukning, väderförhållande och effekt av Covid-19 i form av fler som semestrar hemma samt en förväntad hög besöksfrekvens har vi beslutat att vi behöver införa ett bevattningsförbud i både Varberg och Falkenbergs kommuner. Vi ser redan nu en stor effekt av att fler är på hemmaplan.

Hur ser dagsläget ut i Falkenbergs kommun?

Senaste statusuppdatering kring vattensituationen i Falkenbergs kommun hittar du här.

Hur ser dagsläget ut i Varbergs kommun?

Senaste statusuppdatering kring vattensituationen i Varbergs kommun hittar du här.

Kan vattnet ta helt slut?

Om alla respekterar förbudet och är sparsamma så tar vattnet inte slut. Vårt system är uppbyggt för att kunna leverera tillräckligt med vatten året runt, men när det värmebölja och vattenförbrukningen ökar markant räcker vattnet helt enkelt inte till och besparingar krävs. 

Vad händer om jag bryter mot bevattningsförbudet?

Bryter du mot bevattningsförbudet kommer vi kontakta dig för att göra dig medveten om att du bryter mot ett pågående bevattningsförbud. Fortsätter du att bryta mot förbudet kommer vi kontakta dig på nytt. VIVAB har vid brott mot förbudet rätt att stänga av vattnet till din fastighet, eller rätt att sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV - Lagen om Allmänna Vattentjänster.

Gäller bevattningsförbud även företag?

Ja, bevattningsförbudet gäller för alla. Flera verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer, och det ingår inte i själva bevattningsförbudet. VIVAB uppmanar dock alla till eftertänksamhet och vara sparsamma med vattenanvändningen. I många fall kan företag ändra sina rutiner i den rådande situationen, för att minska dricksvattenförbrukningen även inom användningsområden som inte direkt omfattas av bevattningsförbudet.

Om du som företagare vill prata om vattensituationen är du välkommen att kontakta VIVAB på 0757-27 40 00 eller vivab@vivab.info. Det viktigaste är att VIVAB kan leverera dricksvatten för mat, dryck och hygien. Beroende på hur dricksvattenproduktionen utvecklar sig den närmaste tiden, kan det bli aktuellt med begränsningar i vattenleveranser till verksamheter som inte är högst prioriterade. Det är dock något vi vill undvika eftersom det kan leda till konkurser, arbetslöshet och därmed social oro och stora konsekvenser för samhället.

Vad gör jag om min granne trotsar bevattningsförbudet?

Innan du agerar bör du förvissa dig om att det verkligen är fråga om det är bevattning som omfattas av bevattningsförbudet. Förbudet avser endast bevattning med kommunalt dricksvatten, det är således tillåtet att bevattna med vatten från egen brunn. Om det inte handlar om en privat brunn informera gärna den som bryter mot bevattningsförbudet om att det för närvarande råder bevattningsförbud. Om inte detta hjälper så kontakta oss på 0757-27 40 00 eller vivab@vivab.info. Vi kan inte bötfälla någon för otillåtet vattenuttag, men om man upprepade gånger trotsar förbudet så har vi rätt att stänga av vattnet.  Även om de privata brunnarna alltså inte omfattas av förbudet rekommenderar vi dem med privat brunn att vara sparsamma. Många känner förstås redan till detta och vet att deras brunnar riskerar att sina om de använder vattnet omdömeslöst. 

Får jag tvätta min bil i biltvätt?

Många större biltvättar recirkulerar vattnet som används vid tvättningen. Vi har inte kontaktat enskilda företag utan de nås på samma sätt som alla övriga invånare i kommunen.

Får jag använda droppbevattning?

Du får inte vattna med slang eller vattenspridare, däremot går det bra med vattenkanna. Ett tips är att samla regnvatten i en tunna och använda för bevattning.

Får jag vattna med vattenkanna?

Ja, men vattenslang eller vattenspridare får inte användas.

Får man högtryckstvätta fasaden inför målning?

Ja, men inte med kommunalt dricksvatten. Se över vilka alternativa lösningar som kan passa just dig, exempelvis separat vattentank med annat vatten. Ett annat alternativ kan vara att använda större sjöar eller vattendrag men kontrollera om det krävs tillstånd.  

Får jag tvätta fasaden med vattenslang?

Nej. Under bevattningsförbud får du inte lov att använda vattenslang. Samma gäller vattenspridare och högtryckstvätt. Dricksvattnet får bara användas till mat, dryck och hygien.

Får jag använda vatten för att rengöra hundburar och kyla hundarna?

Det går bra om det är nödvändigt för djurens hälsa. Tänk på att göra det så begränsat som möjligt. 

Får jag ta vatten i kranen i vattenkanna för att vattna träd och buskar som är nyplanterade?

Det går bra att vattna med kanna, men inte med slang eller vattenspridare. Ett tips är att samla regnvatten i en tunna och använda för bevattning. 

Får kommunalt vatten användas till lantbruk och djurhållning?

Vatten, i en större mängd (500 liter eller mer) finns att köpa vid vattentankstationer runt om i kommunen. För att kunna hämta vatten behövs en slang med brandslangskoppling och en tank. Du behöver även ett abonnemang med tillhörande öppningsnyckel vilket du skaffar du hos VIVAB:s kundtjänst: e-post vivab@vivab.info tel 0757-274000. 

Varför får kommunen vattna planteringar och planer?

Kommunen använder å eller dagvatten för bevattning.

Varför väljer man hålla alla badhus och utebad öppna som vanligt?

I ett kommunalt bad kan många bada och lära sig simma. Anläggningarna renar vattnet och återanvänder det. Det är en kommunal service som prioriteras i våra kustkommuner när invånarna inte får fylla egna pooler. 

Jag har en nyplantering som kommer att dö om jag inte får vattna. Hur ska jag göra?

Du får gärna vattna men inte med kommunalt dricksvatten. Se över vilka alternativa lösningar som kan passa just dig, exempelvis separat vattentank med annat vatten. Ett annat alternativ kan vara att använda större sjöar eller vattendrag men kontrollera om det krävs tillstånd.

Jag har gjutit en betongplatta. Får jag vattna?

Du får inte vattna med slang eller vattenspridare. Däremot går det bra med vattenkanna.
Ett tips är att samla regnvatten i en tunna och använda detta för bevattning.

Jag har just planterat träd eller häck, får jag vattna?

Nej, när det är bevattningsförbud får du tyvärr inte vattna i den mängden, bara med vattenkanna. Ett tips är att samla regnvatten i en tunna och använda för bevattning. 

Jag har egen brunn och vattnet har sinat. Hur kan ha få vatten?

Vi rekommenderar att man ser sig runt i sitt kontaktnät. Finns det kanske någon granne, några vänner eller andra som kan hjälpa till med vatten? VIVAB fyller inte på sinade brunnar. Vatten, i en större mängd (500 liter eller mer) finns att köpa vid vattentankstationer runt om i kommunen. För att kunna hämta vatten behövs en slang med brandslangskoppling och en tank. Du behöver även ett abonnemang med tillhörande öppningsnyckel vilket du skaffar du hos  VIVAB:s kundtjänst: e-post vivab@vivab.info tel 0757-27 40 00. 

Jag har investerat i en egen pool. Får jag inte använda den?

Under bevattningsförbudet får man inte fylla poolen med kommunalt dricksvatten. Men kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart använda din pool. Dricksvattnet måste dock främst användas som livsmedel. 

Hur hanterar kommunerna vattnet i poolerna?

På Simstadion i Varberg används uppvärmt havsvatten i poolerna. Veddige simhalls pooler har en effektiv rening där man inte behöver byta vattnet i poolerna under säsongen. Klitterbadet i Falkenberg har en 50-meters pool med saltvatten i.

Kan jag köpa vatten någon annanstans och fylla min pool eller badtunna?

Det finns privata aktörer som kan leverera vatten med tankbil. Kolla om det finns någon som kan sälja och leverera vatten till dig. Det är viktigt att den som levererar vatten inte använder kommunalt dricksvatten.

Får mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk gärna till någon av kommunernas simhallar, badsjöar, utomhusbad eller till havet. 

Går det att som privatperson få undantag från förbudet?

Generellt gör vi inga undantag. Det finns dock exempel på medborgare som löst bevattning av gräsmatta genom att köpa in en 1 m3-tank och koppla ihop denna med bevattningsutrustningen. Fyllning av tank har de löst via spolbilsföretag som kunnat hämta vatten från ett större vattendrag. 

Kan jag köpa vatten även om jag bor i annan kommun?

VIVAB har en skyldighet att tillhandahålla dricksvatten för de som bor i Varberg och Falkenbergs kommuner. Under normala driftförhållanden kan vatten säljas till andra om produktionen är stabil. När bevattningsförbud råder säljs inte vatten till de som bor i en annan kommun.

Kan man som företag eller privatperson köpa vatten från VIVAB?

Vid vattenbrist eller under bevattningsförbud säljs endast vatten från våra vattenkiosker till de som behöver det för dryck, matlagning och hygien. Samt vatten till djurhållning om kapacitet finns.

Kan man hämta tekniskt vatten någonstans?

För tillfället har vi inte något ställe där man kan få tekniskt vatten (det vill säga orenat vatten). En möjlighet är att kontakta en privat spolbilsfirma som kan leverera vatten från något vattendrag.

Hur mycket vatten konsumerar man per person per dygn?

I genomsnitt 140 liter (jämförbart med ett badkar).

Hur mycket vatten går åt när man vattnar 20 minuter med vattenslang/vattenspridare?

En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

Vad har ni för krav på företag och industrier för att spara på vattnet?

VIVAB har en bra dialog med företagen. De stora livsmedelsföretagen är redan duktiga på att hushålla med vatten. Det ingår i företagens miljöarbete att ständigt spara på resurser i produktionskedjan.

Vad gör VIVAB för att lösa dricksvattenkapaciteten på sikt?

Vi jobbar året runt med att sprida vattensmarta budskap för att våra kunder ska använda dricksvatten till rätt ändamål.För att öka produktionskapacitet i våra vattenverk pågår ett antal investeringsprojekt. Ullareds vattenverk, Kungsäter vattenverk, Kärrebergs vattenverk, nytt vattentorn i Varberg samt dubblering av råvattenledning  från sjön Neden till Kvarnagårdens vattenverk i Varberg. Denna typ av projekt har lång planering och genomförande. 

Vid låga grundvattennivåer, kan man inte ta ytvatten och blanda upp med?

Vattenverken som producerar dricksvatten av grundvatten är anpassade efter detta vattnets egenskaper. Att rena ett ytvatten kräver helt andra reningsmetoder.

Varför renar vi inte havsvatten, tekniken finns ju på andra håll i Sverige?

Tekniken finns på östkusten, Öland och Gotland. Där är salthalten i Östersjön inte lika hög som i Västerhavet. Brist på vattentillgången på dessa öar gör att de måste investera i avsaltningsanläggningar. 

Finns det planer på en avsaltningsanläggning?

Nej, det finns inga planer på en avsaltningsanläggning. Vår dricksvattenförsörjning baseras på ytvatten (sjöar och floder) för produktion av dricksvatten för våra två stora tätorter Varberg och Falkenberg. Tillgången på vatten anses som stabil i dagsläget. Projekt pågår för att hitta reservvattentäkter.

Hur hanterar Varbergs kommun bevattningen?

Varbergs kommun använder åvatten från Viskans för att vattna runt om i Varberg.
Läs mer om hur Varbergs kommun hanterar bevattningsförbudet här.

Fortsätt vara vattensmart!

Det är viktigt att fortsätta vara vattensmart.
Så är du vattensmart