Inget PFAS i dricksvattnet - Vivab.info

Inget PFAS i dricksvattnet

PFAS är syntetiskt framställda kemikalier, som används bland annat i brandskum, som finns i miljön och kan förorena dricksvatten och livsmedel. Att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter. 

På VIVAB har vi inte identifierat några särskilda platser där vi misstänker att PFAS har hanterats. För att säkerställa att vi har ett dricksvatten som inte är påverkat av PFAS har vi beslutat att göra provtagningar vart femte år. 2020 har vi undersökt vattnet vid alla våra vattenverk i Falkenbergs och Varbergs kommuner och inga halter av PFAS har kunnat detekteras i vårt dricksvatten.