Rening av dricksvatten - Vivab.info

Rening av dricksvatten

Innan du får ditt dricksvatten i kranen genomgår det en reningsprocess på något av våra vattenverk.

Metoderna för att rena vattnet skiljer sig mellan grund- och ytvatten. Grundvatten har ofta en högre kvalitet än ytvatten och behöver därför inte lika många steg för att renas. Sveriges ytvattenverk är få men stora och försörjer framförallt storstäderna med dricksvatten. Att producera dricksvatten av ytvatten är en komplex process med en beredningsprocess i flera steg. Många av de mindre orterna har ett eget vattenverk som då oftast använder grundvatten. Grundvattenverk kan vara väldigt enkla med, i vissa fall, endast en pumpanordning då råvattnet är av väldigt bra kvalitet och varit väl skyddat, men processen avslutas med desinfektion i en eller annan form. 


Rening av ytvatten

Ytvatten är lite grumligt och innehåller humus som ofta ger en gulaktig färg. Vattnet är mjuk och innehåller sällan mineraler och salter. Innan vattnet når ut i våra ledningsnät går det genom en avancerad reningsprocess på vattenverket.

Först filtreras ytvattnet genom silar och sandfilter, så att partiklar skiljs bort. Därefter renas det genom ett ultrafilter som är en mikrobiologisk barriär. Med hjälp av kemisk fällning skiljs humus och andra organiska ämnen bort genom ultrafiltret. För få ett bra pH-värde tillsätts kalk och koldioxid till dricksvattnet. Som en sista mikrobiologisk barriär pumpas dricksvattnet via UV-aggregat ut på dricksvattennätet.

Rening av grundvatten

Grundvattenbrunnar kan vara grävda eller borrade. Kvaliteten är ofta god. Grundvatten innehåller ingen humus och är ofta kristallklart men innehåller ofta metaller där järn och mangan är främst förekommande.

Rening av grundvatten görs oftast genom oxidation samt järn- och manganfilter. Dricksvattnets pH-värde ökas genom alkaliska filter eller dosering av lut eller soda. Som en mikrobiologisk barriär pumpas dricksvattnet via UV-aggregat ut på dricksvattennätet.

Konstgjort grundvatten

När grundvatten inte räcker till förstärks det med ytvatten genom så kallad infiltration. Ytvatten pumpas upp från vattendraget, renas med filter och pumpas ut i bassänger ovanpå grusåsen. Vattnet får infiltrera genom botten på bassängerna och när det har passerat genom grusåsen, vilket tag ett par månader, så har det skapats nytt så kallat konstgjort grundvatten. Nästan 130 utav 1450 vattenverk i Sverige använder konstgjort grundvatten i sin dricksvattenproduktion. 

Värna om vårt vatten - varje dag!

Vi kan alla bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Här är tre tips som gör dig lite mer miljösmart:

  • Regnvattna din trädgård- samla regnvatten för bevattning av trädgården
  • Stäng av kranen - när du handdiskar, borsta tänderna, tvålar in dig eller rakar dig.
  • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du startar dem.
Läs mer

Vattenskyddsområden

Våra vattenskyddsområden ska bidra till att det vatten som vi ska dricka skyddas, på både kort och lång sikt. Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra varsam när du till exempel byter olja på bilen, tvättar bilen eller gödslar gräsmattan. 
Läs mer