Undvik att skräp hamnar i våra vattendrag och hav!

Varma, soliga dagar välkomnar till aktiviteter och måltider ute i det fria. Men tänk på att ta hand om ditt skräp så det inte hamnar i våra vattendrag! Skräpet kan skada djuren som lever i vattnet och påverka vårt dricksvatten. Genom att sortera ditt avfall och lämna detta till återvinning minskar du spridningen av skräp i naturen och i våra vattendrag.
Vårt dricksvatten kommer från sjöar, vattendrag och grundvatten. Dessa reserver fylls på främst under vintern och under perioder med mycket regn. Även om det regnar mycket under vår och sommarmånaderna så kommer stora delar av nederbörden att tas upp av växtligheten samt avdunsta och bli vattenånga. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och tar hand om våra vattenresurser.

Plastprodukter som engångsartiklar, plastpåsar och förpackningar flyter runt i våra hav och vattendrag. En plastpåse som hamnat i vattnet bryts långsamt ner till mikroplastbitar* som kommer in i näringskedjan när djur som lever i vattnet äter dem istället för plankton. Matsmältningen blockeras och djuren hindras i sin tillväxt. Nanoplast, mindre än mikroplast, kan tränga in i djurens celler och vävnader, vilket kan leda till att de förgiftas och kan dö.

Tack för att du är vattensmart!


*Mikroplast: 0,3 - 5,0 millimeter små plastpartiklar, ungefär som grovkornigt salt. Den största andelen av allt plastskräp i världshaven.

Tänk vattensmart!

Läs mer

Smarta vattenval i vardagen

  • Använd en diskbalja när du diskar! Att diska under rinnande vatten kan på tre minuter slösa 36 liter vatten, jämfört med 6-10 liter om man använder en diskbalja.
  • Laga dina läckande kranar och toaletter. På ett år kan en läckande kran förlora 15 000 liter vatten. En läckande toalett 400 000 liter vatten.
  • Fyll maskinerna! En diskmaskin drar 10 liter per diskning. Tvättmaskinen förbrukar 50 liter per tvätt.
  • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Ca 24 liter vatten sparas om du stänger kranen i fyra minuter (två på morgonen och två på kvällen) medan du borstar tänderna. Tänk på detta även när du tvålar dig eller rakar dig.
  • Duscha kortare! Korta ner duschtiden med fem minuter och spara 60 liter vatten.