Vanliga frågor om kokningsrekommendationer - Vivab.info

 Kokningsrekommendationer - vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs när vattnet måste kokas.

Vanliga frågor och svar


Hur ofta tas prover på dricksvattnet?

I Falkenberg tas prover på dricksvattnet regelbundet enligt ett kontrollprogram som följer lagstiftningen. Proverna tas på olika platser på ledningsnätet enligt ett fastställt program som upprepas under året, ungefär 500 prover tas i Falkenbergs kommun varje år.


Kan man bli sjuk?
Om vattnet innehåller kolliforma bakterier kan man bli illamående och eventuellt drabbas av kräkning och diarré. Kokningsrekommendationen är en förebyggande säkerhetsåtgärd.


Vem ska jag ringa till om jag känner mig sjuk?
Om du uppvisar symptom, kontakta din vårdcentral. Smittskyddsläkaren har informerat vårdcentralerna i Falkenberg om vilka prover som ska tas på den som visar symptom som skulle kunna bero på vattnet. 


Hur får ni bort eventuella bakterier ur ledningarna?
Vi spolar ledningarna kontinuerligt. Spolning inleddes under lördagen. 


Hur många minuter måste jag koka vattnet?
Det räcker att vattnet kokar upp och bubblar. Det behöver inte koka någon längre tid.

Hur länge kommer kokningsrekommendationen att vara?
Det går inte att säga i nuläget. Vi vidtar de åtgärder som krävs och provtagningar sker regelbundet. När vi är säkra på att inga koliforma bakterier finns så upphävs kokningsrekommendationen.


Livsmedelsverket kräver två, på varandra följande provtagningar med godkänt resultat från ackrediterade laboratorier innan kokningsrekommendationen kan hävas. 

Kan jag duscha och bada under tiden?
Ja, vattnet kan användas till personlig hygien.

Kan jag borsta tänderna i vattnet?
Använd om möjligt kokt vatten till tandborstning.


Kan mina djur dricka vattnet?
Ja, djur är generellt inte lika känsliga för denna typ av bakterier.