Driftstörningar och vattenläckor - Vivab.info

Driftstörningar och vattenläckor

Om det inte kommer något vatten när du öppnar kranen kan det bero på att vattnet är tillfälligt avstängt på grund av ett planerat arbete eller arbete med en akut vattenläcka.

Akuta avstängningar

Vid upptäckt av en akut vattenläcka kan vi behöva stänga av vattnet utan att vi hinner informera kunderna om detta i förväg. Så snart vi kan lägger vi då ut den information vi har om vattenläckan här på hemsidan under driftinformation och på vår Facebook-sida. Ofta skickar vi även SMS till boende i området som har ett mobiltelefonnummer registrerat på sin adress, eller som har lagt till sitt mobiltelefonnummer i vår SMS-tjänst. Ofta är det svårt att säga exakt när vattnet kommer tillbaka men vi försöker uppdatera driftinformationen på hemsidan så fort vår driftpersonal har mer information om vattenläckan. Vid större vattenläckor informerar vi även via lokalradion för att du som kund ska få tillgång till aktuell information. 


Planerat arbete i ledningsnätet

När vi arbetar med ledningsnätet kan vi behöva stänga av vattnet. Vid planerade avstängningar informerar vi våra kunder i förväg, ofta använder vi oss av vår sms-tjänst men vi kan även lämnar information i brevlådor i området. Självklart skriver vi om arbetet här på vår websida och ofta även på Facebook. Ibland annonserar vi även i lokalpressen, Hallands Nyheter, Falkenbergsposten och/eller Varbergsposten.

Längre avstängningar

Vid större reparationer på ledningsnätet kan vi behöva stänga av vattnet under en längre tid. Vid dessa tillfällen ser vi till att vatten finns att hämta på annan plats. Information om var vatten kan hämtas finns vid dessa tillfällen här på hemsidan, på Facebook och ibland även via brev som lämnas till berörda hushåll.

Brunt eller färgat vatten

Vid störningar i vattenleveransen kan vattnet upplevas vara brunt eller färgat. När vattnet stängs av tvingar vi ibland vattenflödet att byta håll i rören. När vattnet ändrar riktning kan beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.

När vattnet kommer tillbaka efter ett ledningsarbete

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat eller grumligt. Detta är inte farligt för hälsan. Undvik dock att tvätta kläder. Det kan även finnas mycket luft i ledningarna vilket kan göra att vattnet upplevas vara bubbligt. Genom att låta vattnet rinna i kranen en stund försvinner detta.Kontakt

vivab@vivab.info
Tfn 0757-27 40 00
Öppettider:
Måndag: kl 8-12, 13-16
Tisdag: kl 9-12, 13-16
Onsdag: kl 8-12, 13-16
Torsdag: kl 8-12, 13-16
Fredag: kl 8-12, 13-16