Problem med råttor eller skadedjur - Vivab.info

Problem med råttor eller skadedjur?

Är råttorna inne i fastighet (dvs innanför tomtgräns) ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för hjälp. Skulle det finnas risk för att skadedjuren befinner sig i Vivabs ledningsnät kontaktar försäkringsbolaget Vivab.

Hur vi arbetar med råttor

Råttor är skadedjur och vi på Vivab har därför ett samarbete med Anticimex för att hålla populationen av råttor på en låg nivå. För att göra detta använder vi oss av elektroniska råttfällor. Detta är det bästa sättet både ur ett djurrättsperspektiv och effektivitetsperspektiv för att kontrollera råttpopulationen. Detta sätt ger oss även en översikt på om det sker en ökning i populationen och allt detta utan att några gifter behöver komma ut i naturen.

Vad du som fastighetsägare kan göra

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla din bostad fri från råttor. Du kan minska chansen för att få problem med råttor genom att till exempel:
  • Spola rör som inte används så ofta, som golvbrunnar i garage, då dessa är trivsamma miljöer för råttor. 
  • En kompostbehållare med kommunalt avfall ska vara skadedjurssäker. Med det menas att det inte ska vara lätt för råttor och möss att ta sig in i komposten. Glöm inte att behållarbotten ska vara tät eller ha ett ordentligt nät/galler. 
  • Om man lägger ut mat till fåglar eller andra vilda djur, så lockar det även till sig ovälkomna skadedjur. Lägg därför aldrig mat på marken. Fåglar matas bäst med en fritt hängande foderautomat. Städa bort spill som blir på marken under automaten.
  • Ta vara på fallfrukt i trädgården.
  • Se till att gräset är kortklippt runt huset och plantera inte buskar och träd nära fasaden. 
 

Vad du som hyresgäst kan göra

Du som hyresgäst hör av dig till din fastighetsägare om du upplever problem med råttor.