Förändring på fastighet - Vivab.info

Att tänka på innan du bygger till eller bygger om

Planerar du att göra en förändring på din fastighet? Bygga till eller bygga om? Här finns information om vad som kan påverka din VA-kostnad.
Fastighetsägaren är skyldig att anmäla alla förändringar på fastigheten till huvudmannen (FAVRAB i Falkenberg och Varberg Vatten AB i Varberg) enligt § 12.4 i respektive kommuns VA-taxa.

Bostadsfastighet

Anläggningsavgift tillkommer om:

  • Tomtytan utökas (med en yta som ej taxerats tidigare)
  • Antalet bostadsenheter på fastigheten (tomten) ökar.
  • Ytterligare servisledningar behöver dras
  • Ytterligare VA-tjänst som medför ytterligare förbindelsepunkt (t ex anslutning till spillvatten)
  • Attefallshus byggs på tomten


Brukningsavgift tillkommer om:

  • Antalet bostadsenheter på fastigheten (tomten) ökar.
  • Ytterligare servisledningar behöver dras
  • Ytterligare VA-tjänst som medför ytterligare förbindelsepunkt (t ex anslutning till spillvatten)
  • Attefallshus byggs på tomten


Brukningsavgift reduceras om:
• Antalet bostadsenheter på fastigheten (tomten) reduceras.
• Om vattenförbrukningen har minskat så mycket att en stor vattenmätare kan bytas ut mot en eller några mindre Möjligheten att byta avgörs i konsultation med huvudmannen.

Annan fastighet (industrifastighet)

Anläggningsavgift tillkommer om:
• Tomtytan utökas (med en yta som ej taxerats tidigare)
• Ytterligare servisledningar behöver dras
• Ytterligare VA-tjänst som medför ytterligare förbindelsepunkt (t ex anslutning till spillvatten)

Brukningsavgift tillkommer om:
• Tomtytan utökas (med en yta som ej taxerats tidigare)
• Ytterligare VA-tjänst som medför ytterligare förbindelsepunkt (t ex anslutning till spillvatten)


Brukningsavgift reduceras om:
• Tomtytan minskas
• Om vattenförbrukningen har minskat så mycket att en stor vattenmätare kan bytas ut mot en eller några mindre Möjligheten att byta avgörs i konsultation med huvudmannen.


Ansluta VA till Attefallshus

Om Attefallshus