Vad kostar anslutningen - Vivab.info

Vad kostar anslutningen?

Här kan du göra en ungefärlig beräkning av vad det kostar att ansluta din fastighet till kommunens vatten- och avloppsanläggning enligt gällande VA-taxa. Beräkningen kan endast användas vid nyanslutning av enbostadshus eller flerbostadshus. Avgifter för eventuella verksamhetslokaler tillkommer. Har vattentjänst/-er tidigare betalats för fastigheten ber vi er istället kontakta oss för en beräkning av avgiften.
OBS! Detta är endast en vägledande beräkning. Ni kan i anmälan kryssa för rutan "Förfrågan om pris" för att få en beräkning för en specifik ändring på just er fastighet. En slutgiltig beräkning görs av VIVAB när anmälan för anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning har lämnats in. 
Vilken kommun ligger fastigheten i?
För vilka tjänster* gäller anslutningen?
Hur stor är tomtytan* för fastigheten som ska anslutas?
m2
Hur många lägenheter* finns i fastigheten?
Summa, kronor inklusive moms:
För vilka tjänster* gäller anslutningen?
Hur stor är tomtytan* för fastigheten som ska anslutas?
m2
Hur många lägenheter* finns i fastigheten?
Summa, kronor inklusive moms:

Tjänster (nyttigheter)

Vid anslutning till kommunalt vatten finns en avgiftsskyldighet för tjänsterna Dricksvatten, Spillvatten (vattnet från ditt avlopp), Dagvatten (regn- och smältvatten). Vilka av dessa tjänster som är aktuella beror på inom vilket verksamhetsområde fastigheten ligger.


Tomtyteavgift 

Tomtytan anges enligt fastighetens totala areal. 


Lägenhetsavgift

För enbostadshus anges en lägenhet. För fastighet bebyggd med parhus eller två enbostadshus anges två lägenheter. För flerbostadshus anges totala antalet lägenheter. För gäststuga utrustad med toalett och pentry anges ytterligare en lägenhet.