Vad kostar anslutningen?

VI UPPDATERAR BERÄKNINGSMOTORN NEDAN! ARBETET BERÄKNAS VARA KLART 2a VECKAN I JANUARI 2019. TILL DESS REKOMMENDERAR VI INTE ATT ANVÄNDA FORMULÄRET.
Här kan du göra en ungefärlig beräkning av vad det kostar att ansluta din fastighet till kommunens vatten- och avloppsanläggning. Beräkningen gäller nyanslutning av ett enbostadshus eller mindre hyresfastighet med max två lägenheter.


OBS! Detta är endast en vägledande beräkning. En bindande offert erhålls efter anmälan för anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning har lämnats in. 
Vilken kommun ligger fastigheten i?
För vilka tjänster* gäller anslutningen?
Hur stor är tomtytan* för fastigheten som ska anslutas?
m2
Hur många lägenheter* finns i fastigheten?
Summa, kronor inklusive moms:
För vilka tjänster* gäller anslutningen?
Hur stor är tomtytan* för fastigheten som ska anslutas?
m2
Hur många lägenheter* finns i fastigheten?
Summa, kronor inklusive moms:
Tjänster
Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten (vattnet från ditt avlopp), Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för en fastighet beror på var den är belägen och inom vilket verksamhetsområde anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende på vilka tjänster anslutningen avser.

Tomtyteavgift
Tomtyteavgift utgår alltid för minst 800 m2 tomtyta (i både Varbergs och Falkenbergs kommun)

Lägenhetsavgift
Ett enbostadshus räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften. En fastighet bebyggd med parhus eller två enbostadshus beräknas som två lägenhetsavgifter. 

Gäststuga (upp till 25 m2) på bostadsfastighet beräknas inte efter denna modell. Kontakta VIVAB för beräkning av gäststuga.