Förbättrad vattenkvalitet i Varberg - Vivab.info

Förbättrad vattenkvalitet i Varberg

Sedan några år tillbaka arbetar VIVAB med att ta fram en ny reningsprocess för att säkra den framtida kvaliteten på dricksvattnet i Varberg. 
På Kvarnagårdens vattenverk slutförs nu byggnationen av en så kallad ultrafilteranläggning som renar vattnet med membranteknik. Satsningen ger flera, av varandra oberoende, mikrobiologiska barriärer som säkrar kvaliteten på vårt dricksvatten. Dessutom ger tekniken oss ett dricksvatten med betydligt mindre färg.

I november 2016 togs ultrafiltret i drift. I och med driftsättningen kommer vattenkvaliteten i Varberg att successivt förbättras hos våra kunder. I vissa områden av staden kan vattnet eventuellt upplevas grumligt under en övergångsperiod. Detta kan uppstå beroende på hur vattenledningsnätet reagerar på den förbättrade kvaliteten på vattnet. 

Bakgrund
Kvarnagårdens vattenverk förser Varberg med vatten. På grund av högre krav på mikrobiologiska barriärer från myndigheter och en märkbar ökning av organiskt material i vattnet så togs 2012 ett beslut om att uppgradera vattenverket. Beslutet var att bygga en ny membranfiltreringsanläggning. Vanliga frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om driftsättningen av den nya anläggningen och hur dricksvattnet påverkas.
Läs mer

Lämna synpunkt på dricksvattnet

Om du upplever en förändring av ditt vatten i samband med driftsättningen tar vi tacksamt emot din synpunkt.

Lämna synpunkt