Tack för att du är vattensmart - Vivab.info

Tack för att du är vattensmart! 

I Sverige har vi varit bortskämda med den goda tillgången till dricksvatten - vårt absolut viktigaste livsmedel. Men vattentillgången är inget vi kan ta för givet och situationen har förändrats. Samma vatten som vi har idag fanns för miljoner år sedan. Vattenmängden har inte ökat eller minskat. Vattnets kretslopp påverkas av förändringar i klimatet som i sin tur påverkar oss idag och i framtiden. Vi kan inte säkert veta hur vattensituationen kommer reagera på den globala uppvärmningen och klimatförändringarna, men att en förändring kommer ske är ett faktum.
Var kommer vårt dricksvatten ifrån?
Vårt dricksvatten kommer från sjöar, vattendrag och grundvatten. Dessa reserver fylls på främst under vintern och under perioder med mycket regn. Även om det regnar mycket under vår och sommarmånaderna så kommer stora delar av nederbörden att tas upp av växtligheten samt avdunsta och bli vattenånga. Världen förändras och vi måste förändras med den. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och tar hand om våra vattenresurser.

I Falkenberg kommer dricksvattnet i stor utsträckning från grundvatten, som ofta har en god kvalitet redan när det pumpas upp. Vid de stora reningsverken förstärks grundvattnet även med ytvatten från Ätran när grundvattnet inte räcker till. I Varberg används till största del ytvatten från Neden i dricksvattenframtagningen. När nivåerna i sjön är för låga fylls det på med vatten från sjön Mäsen.

Välkomna en vattensmart livsstil

Att vara vattensmart omfattar olika delar i din vardag. Ta vara på det dricksvatten som du har tillgång till, slösa inte i onödan. Att tänka vattensmart handlar om att använda mindre mängd vatten men också att vara rädd om det så att det inte blir förorenat. För visst tycker du att det är viktigt med rent dricksvatten och friska sjöar och hav?

Vad spolar du ner i avloppen?

För att reningsverken ska kunna rena vattnet bättre är det viktigt att tänka på vad du spolar ner i avloppen. Allt som inte hör hemma i avloppen stör och försvårar reningsprocesserna. Det kan leda till avloppsstopp, att orenat vatten släpps ut och att miljögifter och tungmetaller rinner rakt ut i våra vattendrag. Detta bidrar till ökad miljöpåverkan som också drabbar framställningen av dricksvatten. Ju bättre vi behandlar våra avlopp, desto bättre mår hav och sjöar vilket leder till ett bättre vatten.


Tre vattensmarta tips

Spara vatten i vardagen

 • Använd en diskbalja när du diskar! Att diska under rinnande vatten kan på tre minuter slösa 36 liter vatten, jämfört med 6-10 liter om man använder en diskbalja.
 • Laga dina läckande kranar och toaletter. På ett år kan en läckande kran spilla 15 000 liter vatten. En läckande toalett 400 000 liter.
 • Fyll maskinerna! En diskmaskin drar 10 liter per diskning. Tvättmaskinen förbrukar 50 liter per tvätt.
 • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Ca 24 liter vatten sparas om du stänger kranen i fyra minuter (två på morgonen och två på kvällen) medan du borstar tänderna. Tänk på detta även när du tvålar dig eller rakar dig.
 • Duscha kortare! Korta ner duschtiden med fem minuter och spara 60 liter vatten.

Tips för att spara på vattnet

I hemmet
 • Använd snålspolande munstycken på kranar och i duschen
 • Åtgärda droppande kranar, en droppande kran kan göra av med 20 000 liter vatten på ett år.
 • Diska aldrig under rinnande vatten, skölj disken i balja istället för under rinnande vatten.
 • När du borstar tänderna eller rakar dig, stäng av kranen under tiden.
 • Fyll alltid diskmaskin och tvättmaskin innan de startas.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet för att ha tillgång till kallt vatten, istället för att spola tills det blir kallt.
I trädgården
 • Samla regnvatten från stuprör i tunnor och använd till bevattning i trädgården
 • Vattna inte gräsmattan, det gör inget om den torkar och blir brun, gräset tar sig bra igen när regnet kommer.
 • Vattna med kanna eller vattenslang i handen, inte med vattenspridare.
 • Vattna på morgonen eller på kvällen, undvik att vattna på dagen när det är som varmast.
 • Täckodla, det minskar vattenavdunstningen från marken.