Vattnets hårdhet - Vivab.info

Vattnets hårdhet

Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium och mäts i enheten ºdH. Hårdheten påverkar till exempel dosering av tvättmedel.
 De flesta boende i Varberg och Falkenberg har mjukt vatten och kan därför använda lägsta rekommenderade dosen av tvätt - och diskmedel. Även vid inkoppling av exempelvis en ny diskmaskin kan det vara bra att känna till vattnets hårdhet då avhärdare inte alltid behövs på mjuka vatten. 

pH är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-värdet kan vara bra att känna till för dig som har akvarium. 


Här hittar du aktuella siffror på vattnets pH och hårdhet