Ombyggnation av Veddige återvinningscentral

En ombyggnation av Veddige återvinningscentral kommer snart påbörjas. Återvinningscentralen har öppet ordinarie öppettider under hela byggtiden. Mer information kommer!
Ombyggnationen av Veddiges återvinningscentral omfattar
  • Fraktionerna får ny plats på återvinningscentralens område
  • Byggnation av ny personalbyggnad
  • Uppfylla ökade miljökrav för farligt avfall
  • Större utrymme för återbruk
Under byggtiden kan det förekomma begränsad framkomlighet på området. Du ska däremot kunna slänga samma fraktioner som tidigare. 

Mer information kommer.

Kontakt

Frida Ingesson, projektledare VIVAB
0757 27 42 21

Hitta återvinningscentraler och öppettider