Veddige avloppsreningsverk - Vivab.info

Utbyggnad av Veddige avloppsreningsverk

Veddige reningsverk hanterar spillvatten från både Derome och Veddige samhälle.
Varbergs kommun planerar att bygga totalt ca 265 - 340 nya bostäder i Veddige och komplettera med lättare industri. Idag finns kapacitet för 40 bostäder som kan anslutas till spillvattennätet. Ytterligare ca 100 bostäder är planerade till 2022 /2023. Resterande ca 200 bostäder, samt lättare industri är planerade och ska kunna få sitt vatten renat senast 2025.

Tidplan

Etapp 1: Ombyggnation för de första 40 och ytterligare 100 bostäder. Beräknas vara klart 2021.
Etapp 2: Efter nytt tillstånd från länsstyrelsen fortsatt utbyggnad för anslutning av ytterligare fastigheter och verksamheter. Beräknas vara klart 2025.